Sastra

Pengertian, Jenis dan Contoh Rima dalam Puisi

Pengertian Rima

Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak. Rima termasuk salah satu unsur penting dalam puisi.

Sebab, melalui rima, keindahan suatu puisi akan tercipta. Posisinya rima tidak selalu di akhir baris dalam satu bait, tapi juga bisa terletak dalam satu baris yang sama.

Jenis-Jenis Rima

Rima Berdasarkan Suku Kata

 • Rima Sempurna

Seluruh suku akhirnya berirama sama.

Contoh :

ma – lang → ma – tipa – lang → ha – ti

 • Rima Tak Sempurna

Hanya sebagian suku akhir yang sama.

Contoh :

pu – lang → pa – gitu – kang → ha – ri

 • Rima Mutlak

Seluruh kata berima.

Contoh :

Mendatang-datang juaKenangan masa lampau
Menghilang muncul juaYang dulu sinau-silau
Kata jua yang diulang dua kali pada tempat yang sama itu berima mutlak.

 • Rima Terbuka

Yang berima adalah suku akhir suku terbuka dengan vokal yang sama.

Contoh :

bu – ka → ba – tu → pa – gimu – ka → pa – lu → la – ri

 • Rima Tertutup

Yang berima itu suku akhir suku tertutup dengan vokal yang diikuti konsonan yang sama.

Contoh :

hi – lang →  su – sut → li – dahma – lang → ta – kut → su – sah

 • Rima Aliterasi

Yang berima adalah bunyi-bunyi awal pada tiuap-tiap kata yang sebaris, maupun pada baris-baris berlainan.

Contoh :

Bukan beta bijak berperi
Pandai  mengubah madahan syair
Bunyi b pada kata-kata dalam baris pertama bait puisi di atas disebut rima aliterasi.

 • Rima Asonansi

Yang berima adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata, baik pada satu baris maupun pada baris-baris berlainan.

Contoh :

se – cu – pak → tum – bang
se – cu – kat → mun – dam

Yang disebut asonansi ialah vokal-vokal e – u – a  dan u – a pada kata-kata tersebut di atas.

 • Rima Disonansi

Rima ini adalah vokal-vokal yang menjadi rangka kata-kata seperti pada asonansi tetapi memberikan kesan bunyi-bunyi yang berlawanan.

Contoh :

Tin – dak → tan – duk ( i– a / a – u )Mon – dar → man – dir  ( o – a / a – i )

Berdasarkan Letak Kata

 • Rima Awal

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada awal-awal kata.

Contoh :

 1. Pemuda kaulah harapan bangsa
 2. Pemuda jangan suka berpangku tangan
 • Rima Tengah

Apabila kata-kata yang berima terletak di tengah.

Contoh :

 1. Pemuda kaulah harapan bangsa
 2. Pemudi kaulah harapan negeri
 • Rima Akhir

Apabila kata-kata yang berima terletak pada akhir. Bentuk ini banyak digunakan dalam bentuk Pantun, Syair dan Gurindam.

Contoh :

 1. Tolong – menolong umpama jari
 2. Bantu membantu setiap hari
 3. Bekerja selalu berlima diri
 4. Itulah misal Tuhan memberi
 • Rima Tegak

Apabila kata-kata yang berima terdapat pada baris-baris yang berlainan.

Contoh :
Terlipat
Terikat
Engkau mencari
Terang matahari

 • Rima Datar

Apabila rima kata-kata yang berima itu terdapat pada baris yang sama.

Contoh :

 1. Air mengalir menghilir sungai
 2. (bunyi ir pada akhir ketiga kata)
 • Rima Sejajar

Apabila sepatah kata dipakai berulang-ulang dalam kalimat yang beruntun.

Contoh :

 1. Dapat sama laba
 2. Cicir sama rugi
 3. Bukit sama didaki
 4. Lurah sama dituruni
 5. Berat sama dipikul
 6. Ringan sama dijinjing
 7. Terapung sama hanyut
 8. Terendam sama basah
 • Rima Berpeluk (Rima Berpaut)

Apabila umpamanya baris pertama berima dengan baris keempat, baris kedua berima dengan baris ketiga. Rima ini terletak pada bentuk Soneta dengan rima a – b – b – a

Contoh :

 1. Perasaan siapa ta’kan nyala ( a )
 2. Melihat anak berlagu dendang ( b )
 3. Seorang sajak di tepi padang ( b )
 4. Tiada berbaju buka kepala ( a )

x

Adblock Detected

Harap Matikan Ad Blocker